wont

แปลว่า


adj เคยชิน (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: accustomed , used to
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นนิสัย
n นิสัยหรือประเพณีที่มีผู้คนทำตาม (คำทางการ)