womanliness

แปลว่า


n ความเป็นหญิง
ความหมายเหมือนกับ: femininity
คำที่เกี่ยวข้อง: การมีคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top