wish-wash

แปลว่า


n ของที่ใช้หลอกผู้คนให้กลัว
ความหมายเหมือนกับ: mumbo jumbo , hocus pocus
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องราง
n เครื่องดื่มรสอ่อน
n การพูดหรือเขียนไร้รสชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: การพูดหรือเขียนจืดชืด