wisecrack

แปลว่า


n คำคม
ความหมายเหมือนกับ: crack , jest , joke , wit
คำที่เกี่ยวข้อง: คำพูดหยอก , คำพูดตลกคะนอง
n คำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)
vi พูดคำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)