wisdom

แปลว่า


n ปัญญา
ความหมายเหมือนกับ: sagacity , sageness , sapience
คำที่เกี่ยวข้อง: สติปัญญา , ความเฉลียวฉลาด
คำตรงข้าม: stupidity
n การตัดสินอย่างเฉียบแหลม
คำตรงข้าม: stupidity