windfall

แปลว่า


n สิ่งดีๆ ที่ได้มาที่คาดไม่ถึง
ความหมายเหมือนกับ: godsend , manna
คำที่เกี่ยวข้อง: เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน