wince

แปลว่า


vi สะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด)
ความหมายเหมือนกับ: cringe , flinch , shrink
คำที่เกี่ยวข้อง: หดตัวหนี
vi แสดงสีหน้าเจ็บปวด (เพราะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้อึดอัดใจ)
n การแสดงสีหน้าเจ็บปวด
n การสะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด)
คำที่เกี่ยวข้อง: การหดตัวหนี