willies

แปลว่า


sl ความกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: ความวิตก
n ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: agitation , anxiety , uneasiness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความรู้สึกวิตกกังวล