whorehouse

แปลว่า


n ซ่องนางโลม (คำไม่สุภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: bawdyhouse , brothel , cathouse
คำที่เกี่ยวข้อง: ซ่อง , ซ่องโสเภณี , ซ่องของผู้หญิงหากิน