whomever

แปลว่า


pron ใครก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยาหรือคำบุพบท)
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ใดก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยาหรือคำบุพบท)