whodunit

แปลว่า


n นวนิยายนับสืบ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: mystery , whodunnit
คำที่เกี่ยวข้อง: ละครเกี่ยวกับนักสืบ , นิยายสืบสวนสอบสวน