whiz

แปลว่า


sl ผู้มีความสามารถพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ชำนาญ
vi ทำเสียงดังหวือ
ความหมายเหมือนกับ: buzz , drone , hum
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำเสียงดังหึ่งๆ , ทำเสียงหวีดหวิว
vi เคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: เดินทางออกไปอย่างรวดเร็ว
n ผู้ที่มีความสามารถหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)