whither

แปลว่า


adv ที่ไหน (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: where , whereabouts
คำที่เกี่ยวข้อง: ไปยังที่ไหน , สถานที่ไหน