whisk

แปลว่า


n เครื่องตีไข่หรือครีม
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ตีไข่หรือครีม
n การปัดกวาดอย่างรวดเร็ว
n ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก
vt ตีหรือปั่น (สิ่งของประเภทไข่, นม, ครีม)
vt ปัด
ความหมายเหมือนกับ: dust , brush , sweep
คำที่เกี่ยวข้อง: กวาด , สะบัด

รูปภาพ


whisk เครื่องตีไข่หรือครีมเครื่องตีไข่หรือครีม

หมวดคำ