whirlaway

แปลว่า


n การหมุนรอบอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: การหมุนเวียน , การวกวน , การปั่น
adj เกี่ยวกับการหมุนรอบอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการหมุนเวียน , การวกวน , การปั่น