whippet

แปลว่า


n สุนัขขนสั้นชนิดหนึ่งวิ่งเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: คล้ายกับสุนัขเกรเฮาด์แต่ตัวเล็กกว่า เพาะพันธุ์ไว้สำหรับวิ่งแข่ง