whip overwhelm

แปลว่า


vt เอาชนะ
ความหมายเหมือนกับ: defeat , beat
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้พ่ายแพ้ , ชนะขาดลอย
คำตรงข้าม: lose


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top