whereat

แปลว่า


conj ที่ซึ่ง (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: at which , whereupon


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top