whacky

แปลว่า


adj ประหลาด (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: wacky , crazy , eccentric , mad
คำที่เกี่ยวข้อง: แปลก , ไม่เต็มบาท , พิลึก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top