whack

แปลว่า


vi ตีอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: smack , strike
คำที่เกี่ยวข้อง: หวดอย่างแรง
vt ตีอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: smack , strike , thwack
คำที่เกี่ยวข้อง: หวดอย่างแรง
n การตีอย่างแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: การหวดอย่างแรง
vi ตัดอย่างแรงและเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: หั่นอย่างแรงและเร็ว
vt ตัดอย่างแรงและเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: หั่นอย่างแรงและเร็ว