well-heeled

แปลว่า


idm มั่งคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่ำรวย , มีเงินพอ
adj ร่ำรวย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: prosperous , rich , wealthy
คำที่เกี่ยวข้อง: มั่งคั่ง
คำตรงข้าม: destitute , indigent , poor


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top