weatherproof

แปลว่า


vt ทำให้สามารถทนแดดทนฝนได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด
adj ซึ่งสามารถทนแดดทนฝนได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด