ways and means

แปลว่า


idm วิธีการ
คำที่เกี่ยวข้อง: วิธีการลับๆในการได้มา
n หนทาง (โดยเฉพาะให้ได้เงินมาเพื่อเอาไปจ่าย)
ความหมายเหมือนกับ: approaches , methods , means
คำที่เกี่ยวข้อง: วิธี , วิถีทาง