wary line

แปลว่า


vt ซึ่งคดเคี้ยวไปมาคล้ายตัวหนอน
ความหมายเหมือนกับ: simuous
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งโค้งงอจนเป็นเส้นตรง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top