warm over

แปลว่า


phrv อุ่นให้ร้อน
ความหมายเหมือนกับ: heat up , warm up
คำที่เกี่ยวข้อง: อุ่นอาหาร
phrv คิดซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: warm up