warlike

แปลว่า


adj ที่เป็นศัตรู
ความหมายเหมือนกับ: belligerent , hostile
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่เป็นมิตร
adj ที่เกี่ยวกับสงคราม
adj ที่ชอบทำสงคราม
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ชอบให้เกิดสงคราม