warhorse

แปลว่า


sl คนแก่
คำที่เกี่ยวข้อง: ความคิดเก่า
n ม้าที่ใช้ในการศึกสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: charger
คำที่เกี่ยวข้อง: ม้าศึก
n ทหารที่ผ่านการศึกมาหลายครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ที่ผ่านปัญหาความขัดแย้งมาหลายครั้ง