war cry

แปลว่า


n เสียงกู่ร้องก่อนการทำสงครามของทหาร
ความหมายเหมือนกับ: battle cry
n คติพจน์ที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
คำที่เกี่ยวข้อง: คำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี