want ad

แปลว่า


n ข้อความหรือประกาศสั้นๆ รับสมัครงาน/ขายสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: classified advertisement
คำที่เกี่ยวข้อง: ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (คำไม่เป็นทางการ)