wampum

แปลว่า


n ลูกปัดที่ทำจากเปลือกหอยใช้แทนเงิน
ความหมายเหมือนกับ: peag
คำที่เกี่ยวข้อง: (โดยชนพื้นเมืองทางอเมริกาเหนือ)