walnut

แปลว่า


n ต้นหรือผลวอลนัท กินได้ มีเปลือกแข็งและรอยหยักรอบๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: ต้นมันฮ่อ

รูปภาพ


walnut ต้นหรือผลวอลนัท กินได้ มีเปลือกแข็งและรอยหยักรอบๆต้นหรือผลวอลนัท กินได้ มีเปลือกแข็งและรอยหยักรอบๆ

หมวดคำ