wallah

แปลว่า


n ผู้รับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: walla
n ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: walla
คำที่เกี่ยวข้อง: (คำไม่เป็นทางการ)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top