walkaway

แปลว่า


n การชนะอย่างง่ายดาย (คำสแลง)
คำที่เกี่ยวข้อง: การพิชิตได้อย่างง่ายดาย
n สิ่งที่ทำให้สำเร็จได้โดยง่าย (คำไม่เป็นทางการ)