vivace

แปลว่า


adj มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: lively , vital , vivacious
คำที่เกี่ยวข้อง: ปราดเปรียว
adv มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: vivaciously
คำที่เกี่ยวข้อง: ปราดเปรียว