vigil

แปลว่า


n การเฝ้าดูแลตอนกลางคืน
ความหมายเหมือนกับ: watch , wakefulness , surveillance
คำที่เกี่ยวข้อง: การเฝ้าไข้ , การเฝ้ายาม