video jock

แปลว่า


sl ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey)
ความหมายเหมือนกับ: V.J.
คำที่เกี่ยวข้อง: วีเจ