viciousness

แปลว่า


n ความชั่วร้าย
ความหมายเหมือนกับ: cruelty , malice
คำที่เกี่ยวข้อง: ความโหดร้าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top