very hot

แปลว่า


adj ซึ่งแผดเผา
ความหมายเหมือนกับ: unbearably hot
คำที่เกี่ยวข้อง: ้ร้อนมาก , ซึ่งทำให้แสบร้อน
คำตรงข้าม: freezing