vertigo

แปลว่า


n อาการเวียนศีรษะ
ความหมายเหมือนกับ: dizziness , giddiness , light-headedness
คำที่เกี่ยวข้อง: อาการหัวหมุนทำให้ทรงตัวลำบาก
คำตรงข้าม: steadiness