venomous

แปลว่า


adj ซึ่งมีพิษ
ความหมายเหมือนกับ: noxious , poisonous , toxic , virulent
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอาบไปด้วยพิษ
adj เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง
ความหมายเหมือนกับ: ferocious , malicious , vicious
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็มไปด้วยความชั่วร้าย