vengeful

แปลว่า


adj ซึ่งอยากแก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: revengeful , spiteful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคิดแค้น , ซึ่งอาฆาต , ซึ่งผูกใจเจ็บ