velvet

แปลว่า


n ผ้าฝ้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ้าไหม , ผ้ากำมะหยี่ , สิ่งทอที่คล้ายกำมะหยี่
adj ซึ่งทำด้วยกำมะหยี่
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเหมือนกำมะหยี่