veggie

แปลว่า


sl คนกินเจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
sl คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
adj เกี่ยวกับพืชผัก
ความหมายเหมือนกับ: vegie , vegetarian
n ผัก
ความหมายเหมือนกับ: plant , vegetable
คำที่เกี่ยวข้อง: พืชผัก
n นักมังสวิรัติ
ความหมายเหมือนกับ: vegetarian
คำที่เกี่ยวข้อง: คนกินแต่ผักเป็นอาหาร , คนถือศีลกินเจ
adj เกี่ยวกับผัก
ความหมายเหมือนกับ: vegie
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับมังสวิรัติ