vegetate

แปลว่า


vi อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร
ความหมายเหมือนกับ: idle , laze
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่นิ่งๆ , ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว
คำตรงข้าม: labor , work