variety show

แปลว่า


n ละครที่มีการร้องเพลงและเล่นตลกล้อเลียน
ความหมายเหมือนกับ: review
n รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top