vapourize

แปลว่า


vi ระเหย
ความหมายเหมือนกับ: exhale , evaporate , volatize
คำที่เกี่ยวข้อง: กลายเป็นไอน้ำ
vt ทำให้ระเหย
ความหมายเหมือนกับ: exhale , evaporate , volatize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กลายเป็นไอน้ำ