vandalism

แปลว่า


n การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: barbarism , destruction , sabogate
คำตรงข้าม: protection , preservation , replacement
n การเป็นคน Germanic โบราณ
คำที่เกี่ยวข้อง: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก