valence

แปลว่า


n จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: valency
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น