vagueness

แปลว่า


n ความคลุมเครือ
ความหมายเหมือนกับ: ambiguity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่แน่นอน , ความไม่ชัดเจน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top