vacillate

แปลว่า


vi เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ความหมายเหมือนกับ: hesitate , swing , waver
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนใจง่าย , ลังเล , โอนไปเอนมา
คำตรงข้าม: continue , resolve , tackle